bullet2 Lämpötila asteikot

Celsius

Celsius-asteikko on ruotsalaisen Anders Celsiuksen keksimä, suomalaisille tutuin lämpötila- asteikko. Asteikon peruspisteinä ovat veden jäätymispiste 0 C sekä veden kiehumispiste 100 C.

Kelvin

Kelvin asteikko on tieteellinen asteikko, jota käytetään tekniikassa ja tutkimustyössä. Kelvinasteikon alin lämpötila on 0 K, absoluuttinen nollapiste, joka on noin -273,15 C. Celsiusaste ja kelvinaste ovat samansuuruiset.

Fahrenheit

Fahrenheit asteikko on käytössä monissa maissa, ongelmana suomalaisille on, että celsius ja fahrenheit asteet ovat erisuuruisia.


Muunnokset

Celsius-Kelvin muunnokset. Kaavassa t on Celsiusaste, K Kelvinaste.

t = K - 273,15                

K = t + 273,15


Celsius-Fahrenheit muunnokset; t on Celsiusaste, F Fahrenheit aste.

t = 5/9 (F - 32)

F = 9/5 t + 32


Jos tarvitset vain likimääräisiä lämpötilalukemia kannattaa muunnokset tehdä lasekmisen sijaan kuvaajaa hyväksikäyttäen.

Celsius-Fahrenheit muunnoksista piirrä kuvaaja mieluiten millimetripaperille. Valitse asteikot tarpeen mukaan; esimerkiksi niin, että voit lukea muunnokset noin -30 C - 120 C. Suoran pisteinä kannattaa käyttää esimerkiksi pisteparia (0 C, 32 F) ja (100 C, 212 F).

Harjoittele kuvaajien käyttöä. Katso myös PowerPoint-esitys kuvaajan piirtäminen .